Post: Formand

Stilling: Board member, bestyrelsesarbejde

Fødselsår: 1948

Køn: Mand

Dato for indtræden i bestyrelsen: April 2010

Seneste genvalg: Oktober 2021

Udløb af den aktuelle valgperiode: Oktober 2023

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
Generel ledelse, udvikling af organisationer, forretningsudvikling og forandringsledelse.
Topchef i relativt store organisationer - både private og offentlige - i perioden 1984 til 2010.
Siden 2010 bestyrelsesformand i private og offentligt ejede virksomheder.

Øvrige ledelseshverv:
Zebicon A/S - bestyrelsesformand

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

Medlemmet anses for uafhængigt: Nej. Jørgen Krab Jørgensen har været medlem af fondens bestyrelse mere end 12 år

Tilbage