Post: Bestyrelsesmedlem

Stilling: Vice President Management Support, Jettime a/s

Fødselsår: 1966

Køn: Kvinde

Dato for indtræden i bestyrelsen: August 2014

Seneste genvalg: September 2020

Udløb af den aktuelle valgperiode: September 2022

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:
Change management
Planning and Execution of business turnarounds
Leadership and development of effective teams & organisations
Start-ups 

Øvrige ledelseshverv:

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

Medlemmet anses for uafhængigt: Ja

Tilbage