Professor Steen Hildebrandt taler på fagmessen for husdyrproducenter om bæredygtig udvikling og perspektiverne for dansk landbrug

I 2015 vedtog FN 17 såkaldte verdensmål for en bæredygtig global udvikling. Målene handler blandt andet om energi, klima, vand, bæredygtig produktion, landbrug, partnerskaber med mere, og de er i høj grad også relevante for danske husdyrproducenter, mener professor Steen Hildebrandt.

På NutriFair 2019 – fagmessen for husdyrproducenter i Fredericia – vil den anerkendte forfatter og foredragsholder stille skarpt på FN’s 17 verdensmål og deres perspektiver.

Nogle vil måske mene, at verdensmålene kun angår udviklingslandene, og at de ikke har noget med Danmark og dansk landbrug og gøre. Men heri er Steen Hildebrandt lodret uenig – det er eller bliver en meget vedkommende dagsorden for alle brancher herhjemme:
- Der er næppe nogen tvivl om, at landbruget i Danmark og i verden står over for en stor transformation hvad angår faktorer som økologi, bæredygtighed, dyrevelfærd med videre, mener Steen Hildebrandt.

Må gerne reflektere over målene
På NutriFair vil han fortælle om verdensmålene generelt og så zoome ind på en håndfuld mål, som har særlig relevans for aktører i landbruget.

- Det jeg håber, tilhørerne får med sig hjem, er, at de som personer og erhvervsdrivende begynder at reflektere over verdensmålene. Det er klart, at hvis man i den daglige drift slås med lavere priser, gæld, miljøkrav etc., så kan det være svært at engagere sig i global opvarmning og lignende ”store” spørgsmål.

- Det er jeg meget realistisk omkring. Min tilgang er heller ikke, at landmændene bare skal slå hælene sammen og sige ja til alt, hvad jeg kommer med – men jeg håber, jeg kan plante et frø, så de fremover ikke bare afviser verdensmålene som pjat, lyder det fra professoren.

Steen Hildebrandt kan opleves på konferencescenen torsdag. NutriFair finder sted i MESSE C Fredericia den 16.-17. januar 2019. Se mere på www.nutrifair.dk.

Om Steen Hildebrandt:
Steen Hildebrandt, R, Ph.D. er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han har skrevet, redigeret og bidraget til flere hundrede artikler og bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold – blandt andet ”Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv”.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Projektleder Jørgen Kronborg, MESSE C, tlf: 2777 0044, mail: jk@messec.dk