Navn: Peter Lassen
Post: Bestyrelsesmedlem
Fødselsår: 1967
Køn: Mand

Dato for indtræden i bestyrelsen: December 2023

Hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted: Nej

Udløb af den aktuelle valgperiode: December 2025

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer: By- og ejendomsudvikling, Ejendomsinvestering, virksomhedsledelse, salg, udlejning, vurdering og rådgivning om erhvervsejendomme

Øvrige ledelseshverv: Boligdommer i byretten

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

Medlemmet anses for uafhængigt: Ja 

Tilbage