Post: Bestyrelsesmedlem

Stilling: Erhvervsdirektør Business Fredericia

Fødselsår: 1960

Køn: Mand

Dato for indtræden i bestyrelsen: december 2022

Seneste genvalg:

Udløb af den aktuelle valgperiode: December 2024

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer: Erhvervs og virksomhedsudvikling, by- og erhvervsturisme udvikling, netværk for 830 virksomheder i Business Fredericia, forretningsudvikling i privatsektor, ledelse og strategi.

Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i Experience Fredericia
Bestyrelsesmedlem i FHK
Formand for CCUS udvalget i Fredericia og Trekantområdet
Deltager i Taulov Transport Centers bestyrelse

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

Medlemmet anses for uafhængigt: Ja