Post: Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Administrerende direktør og ejer, FREDERICIA SHIPPING A/S

Fødselsår: 1963

Køn: Mand

Dato for indtræden i bestyrelsen: September 2019

Seneste genvalg: Oktober 2023

Udløb af den aktuelle valgperiode: Oktober 2025

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

Medlemmet anses for uafhængigt: Ja

Tilbage