Post: Bestyrelsesmedlem 

Stilling: Administrerende direktør og ejer, FREDERICIA SHIPPING A/S

Fødselsår: 1963

 

Dato for indtræden i bestyrelsen: September 2019

 

Hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted: Nej

 

Udløb af den aktuelle valgperiode: September 2021

 

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

 

Medlemmet anses for uafhængigt: Ja

Tilbage