Post: Bestyrelsesmedlem

Stilling: Kreativ Direktør / Ejer af Fredericia Furniture A/S

Fødselsår: 1962

Køn: Mand

Dato for indtræden i bestyrelsen: Juli 2011

Seneste genvalg: Marts 2017

Udløb af den aktuelle valgperiode: Juli 2019

 

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:

Over 30 års erfaring i møbelbranchen. Virksomhedsdrift, strategi og salg.

 

Øvrige ledelseshverv:

Nanna Ditzel Design A/S – bestyrelsesmedlem
Konsul Poul Korchs Fond – bestyrelsesmedlem
Honorary Consul of the Republic of Extonia
Dansk Design Center – bestyrelsesmedlem
Design Rådet – medlem

 

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.: Valgt af bestyrelse

 

Medlemmet anses for uafhængigt: Ja

Tilbage